Akademski filmski centar i Dom kulture „Studentski grad“ pozivaju vas na Videodrom” u petak i subotu, 28. i 29. oktobra, u 20 časova, u Klub-knjižaru Magistrala.

VIDEODROM je dugoročni kulturno-obrazovni program koji putem različitih aktivnosti kao što su predavanja, projekcije, radionice, razgovori i gostovanja autora ima za cilj da preispita odnose filmske umetnosti i savremenog audio-vizuelnog medija i da generiše polje za trajnije samoobrazovanje filmskih, vizuelnih i novomedijskih stvaralaca i publike na našim prostorima, te da pomogne profesionalno povezivanje domaćih i međunarodnih stvaralaca.

Ovogodišnje izdanje projekta „Videodrom” bavi se amaterskim pristupom filmskom znanju i pozicijom amatera kao figure potencijalnosti.

unnamed-3Tokom prvog seminara  i oktobarskog segmenta „Videodroma”, Ivana Momčilović će pokušati da propita poziciju amatera u istorijskom kontekstu izmeštanja i dehijerarhizacije znanja i moći, kao poziciju nove uloge i mesta stvaraoca u egalitarističkom društvu. Nakon izlaganja, koje se tretira kao uvod u problematiku, sledi diskusija sa publikom i sagovornicima.

Ivana Momčilović je po obrazovanju dramaturg. Najveći broj tema, kojima se bavi u poslednje dve decenije, otkrila je samoobrazovanjem ili obrazovanjem u „večernjim školama”. Od 1991-1999. ne piše fikciju. Bavi se odnosom između fikcije i ideologije i mehanizmima začudnosti (Verfremdungseffekt) u polju savremene politike sa fokusom na odnose između obrazovanja, umetnosti i politike (institucionalno/ van instutucionalno znanje) kao i redefinisanjem koncepta „nemogućeg” i „nepostojećeg” i njihove upotrebe u domenu savremene estetike i politike.

Projekat „Videodrom” organizuje „Transimage” platforma za pokretne slike i Doplgenger umetnički duo uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Doma kulture „Studentski grad”.

 

Ostavite komentar